Bestyrelsen

LM’s BØRNEHUS INSTITUTIONSBESTYRELSE BESTÅR AF 6 PERSONER, DER ER BØRNEHUSETS ØVERSTE MYNDIGHED.

Anne Mette Drachmann, (formand)

Julie Munk Nissen, næstformand (orlov)

Lisbeth Lumholdt Pedersen (konst. næstformand)

Maja Christesen (forældrerepræsentant)

Maria Due, (forældrerepræsentant) samt formand for forældrebestyrelsen

Inger Kofod, (medarbejderrepræsentant)

FORÆLDREBESTYRELSE:

Maria Due (formand)

Maja Christesen (næstformand)

Morten Simonsen (medlem)

Linda Henriksen (medlem)

Inger Kofod (medarbejderrepræsentant)

Søg: