Bestyrelsen

LM’s BØRNEHUS INSTITUTIONSBESTYRELSE BESTÅR AF 6 PERSONER, DER ER BØRNEHUSETS ØVERSTE MYNDIGHED.

Anne Mette Drachmann, (formand)

Lisbeth Lumholdt Pedersen (næstformand)

Tina Petersen (repræsentant for LM)

Maja Christesen (forældrerepræsentant)

Maria Due, (forældrerepræsentant) samt formand for forældrebestyrelsen

Inger Kofod, (medarbejderrepræsentant)

FORÆLDREBESTYRELSE:

Maria Due (formand)

Maja Christesen (næstformand)

Morten Simonsen (medlem)

Linda Henriksen (medlem)

Inger Kofod (medarbejderrepræsentant)

Søg: